هم اکنون مشکل زمان بندی شده شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
proxyserver1 اطلاعات php
server1 اطلاعات php
server18 اطلاعات php
Server19 اطلاعات php
Server8 اطلاعات php